رئیس دولت اصلاحات در دیدار اعضای حزب مجمع ایثارگران تاکید کرد: اصلاح طلب واقعی با کسی قهر نیست و قهر نخواهد کرد.

تکتم نیوز/متن سخنان حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی در دیدار اعضای حزب مجمع ایثارگران به نقل از سایت جماران در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

از دیدار با اعضاء محترم و منتخب شورای مرکزی و شورای سیاسی مجمع ایثارگران بسیار خوشوقتم و امیدوارم نشست سراسری شما دارای آثار و برکات فراوان برای جامعه باشد.

من برای هر تشکّل و نهاد مدنی، با همه وجودم، احترام زیادی قائل هستم، اما شما دارای این امتیاز هستید که دارای عنوان ایثارگری می باشید و ایثار و ایثارگری از متعالی ترین ارزش های اخلاقی است.

در موضوع اخلاق بحث های گسترده ای وجود دارد. از جمله مباحث دوران جدید در اخلاق، تقسیم اخلاق به اخلاق خودگرا و دیگرگراست. یعنی آنچه مورد نظر و مبنای عمل (اخلاقی) است خود است؛ دیگرگرائی هم مطرح است و نظر برتر (و موجه‌تر) اینکه اخلاق وقتی تحقق می یابد که انسان دیگرگرا باشد یا خودگروی او در حوزه وسیعتر دیگرگروی قرار گیرد. انسان خودگرا و خودمحور فقط خیرخود را می خواهد و دیگرگرا خیر دیگران را نیز مدّ نظر دارد.

ایثارگری اما یک مرحله متعالی و بالاتری است؛ و آن اینکه نه تنها باید دیگرخواه بود، بلکه برای اینکه دیگری بهتر زندگی کند بتوان از منافع خود و حتی اگر اقتضاء کند از جان خود هم گذشت. گذشت از خود، راحت، و حتی زندگی خود برای دیگران و برای یک هدف بالاتر. البته به نظر من گرچه ممکن است احیاناً صاحب گرایش های دنیوی هم ایثارگری کند ولی ایثارگری واقعی بعنوان یک اصل محکم و پایدار بر پایه ایمان به خدا (که خیر اعلی) است میسّر است.

اصلاح طلب واقعی با کسی قهر نیست و قهر نخواهد کرد. گرچه ممکن است موضع داشته باشد و انتقاد کند و باید بکند ولی با انتخابات، با حاکمیت و بخصوص با مردم قهر نخواهد کرد.
در عرصه کنونی نیز اصلاح طلبی این افتخار را دارد که بخش مهمی از ایثارگران خود را اصلاح طلب و اصلاح خواه می دانند و این یک ارزش است. مشخص است که اصلاح طلبی خواستار اصلاح خود در درجه اول و اصلاح جامعه در درجه بعد است و از جمله اگر انحراف و ناراستی در سطوح بالا و در کل نظام هم بود می خواهد اصلاح شود.

اصلاح طلب واقعی با کسی قهر نیست و قهر نخواهد کرد. گرچه ممکن است موضع داشته باشد و انتقاد کند و باید بکند ولی با انتخابات، با حاکمیت و بخصوص با مردم قهر نخواهد کرد. برعکس، دلش می خواهد درکنار مردم و با مردم و به نفع مردم عمل کند. اگر هم قهری هست نه از سوی اصلاح طلبان که از سوی قدرت حاکم است که با اصلاح و اصلاح طلبی قهر کرده است.

و در مسئله انتخابات هم باید از انتخابات دفاع کرد. چرا که انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردم سالاری است که می تواند خیر مردم را تامین کند و مردم در آن احساس رضایت کنند؛ هم دنیای مردم را بهتر کند و هم آنها که اهل آخرت هستند احساس کنند که در این دنیا می توانند مسیر آخرت خود را، بدون آنکه مزاحم کسی شوند و بدون اینکه کسی مزاحم آنها شود طی کنند. پس از نظر ما انتخابات بسیار مهم است و اگر انتقادی هم هست، به این می باشد که انتخابات در جای خود نیست و باید بجای اصلی خود برگردد.