بنابر اعلام رئیس پلیس راه گیلان با توجه به اتمام تعطیلات چند روزه، مسافران در حال خروج از این استان بوده و اکنون شاهد ترافیک هشت کیلومتری در محور رشت به رودبار به خصوص ورودی امام زاده هاشم هستیم.

تکتم نیوز/سرهنگ جاور صفاری رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به سنگین‌ بودن ترافیک در محور رشت به رودبار اظهار کرد: با توجه به اتمام تعطیلات چند روزه در کشور به دلیل میلاد رسول خاتم (ص) و ۲۲ بهمن، مسافران در حال خروج از گیلان بوده و اکنون شاهد ترافیک هشت کیلومتری در محور رشت به رودبار به خصوص ورودی امام زاده هاشم هستیم.