۱۵ تکتم نیوز/روز ۴ فوریه مصادف با ۱۵ بهمن‌ماه به نام روز جهانی مبارزه با سرطان نامگذاری شده است. به همین مناسبت نگاهی به سرطان‌های شایع در ایران می‌اندازیم. نکته مهم اینجاست که برخی سرطان‌های رایج مثل سرطان پستان و روده امکان پیشگیری و تشخیص زودهنگام دارند.

تکتم نیوز/روز ۴ فوریه مصادف با ۱۵ بهمن‌ماه به نام روز جهانی مبارزه با سرطان نامگذاری شده است. به همین مناسبت نگاهی به سرطان‌های شایع در ایران می‌اندازیم. نکته مهم اینجاست که برخی سرطان‌های رایج مثل سرطان پستان و روده امکان پیشگیری و تشخیص زودهنگام دارند.