شخص آقای روحانی نمادی از اعتدال و خدمت در کشور هست. همین دیروز سخنرانی سال ۵۶ ایشان در خصوص امام را دیدم. اینکه کسی با سوابق انقلابی و خدمت در مجلس و خبرگان و ۲۴ میلیون رأی مردم، اینکه نمی‌تواند عضو مجلس خبرگان شود، قابل درک نیست.

تکتم نیوز/دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت: شخص آقای روحانی نمادی از اعتدال و خدمت در کشور هست. همین دیروز سخنرانی سال ۵۶ ایشان در خصوص امام را دیدم. اینکه کسی با سوابق انقلابی و خدمت در مجلس و خبرگان و ۲۴ میلیون رأی مردم، اینکه نمی‌تواند عضو مجلس خبرگان شود، قابل درک نیست.

نوبخت در نشست خبری امروز گفت: افزایش مشارکت مردم در انتخابات شاید برآیند دو مؤلفه باشد. اول اینکه دستگاه‌های ذیربط وظایف خودشان را انجام بدهند.

بخش دیگری که برآیند مشارکت را تشکیل می‌دهد این است که احزاب وارد رقابت شوند. بر این اساس احزاب اصلاح‌طلب با شفافیت و صداقت وارد صحنه شده‌اند.

اگر مردم احساس کنند از رأی دادن نفعی برای آن‌ها حاصل نمی‌شود، قطعا شرکت نمی‌کنند.

ما کارهایمان را انجام داده‌ایم و بخش اول مانده که برای افزایش مشارکت تلاش کنند.

رد صلاحیت‌ها باعث شد جمعی حضور نداشته باشند و به همان میزان مشارکت پایین می‌آید.

شخص آقای روحانی نمادی از اعتدال و خدمت در کشور هست. همین دیروز سخنرانی سال ۵۶ ایشان در خصوص امام را دیدم. اینکه کسی با سوابق انقلابی و خدمت در مجلس و خبرگان و ۲۴ میلیون رأی مردم، اینکه نمی‌تواند عضو مجلس خبرگان شود، قابل درک نیست.

مشارکت یک مؤلفه قدرت ملی و امنیت ملی ما خواهد بود.

عدم تأیید صلاحیت‌ها هم بر میزان مشارکت تأثیر منفی دارد و هم ممکن است موجب بی رغبتی عده‌ای شود.

محمدباقر نوبخت، در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتراض حسن روحانی به رد صلاحیت گفت: تا اینجا که من اطلاع دارم، اعتراض آقای روحانی متعین در بیانیه بود.

نوبخت در پاسخ به سوالی دیگر گفت: تلاش ما این است که به عنوان اقلیت اثرگذار باشیم. تردید نداریم که اگر همه بیایند ما می‌توانیم با قدرت بیشتری وارد مجلس شویم. باید تحریم را تمام کنیم. برای آن کار هم نیازمندیم مشارکت بالا در انتخابات وجود داشته باشد. همه خواهان این هستند که بار سنگین تحریم از دوش مردم برداشته شود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه افزود: امیدوارم شورای نگهبان احزابی که مشارکت می‌کنند را پیش احزابی که مشارکت نکرده‌اند سرافکنده نکنند. از کادر مرکزی حزب اعتدال و توسعه ۱۵ نفر ثبت‌نام کرده‌اند که ۶ نفر آن‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند.