۱۷ تکتم نیوز/حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کرد برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است. به همین مناسبت نگاهی به چالش‌ها و بحران‌های ده سال گذشته او از آغاز ریاست‌جمهوری تا رد صلاحیت می‌اندازیم.

تکتم نیوز/حسن روحانی، رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم اعلام کرد برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شده است. به همین مناسبت نگاهی به چالش‌ها و بحران‌های ده سال گذشته او از آغاز ریاست‌جمهوری تا رد صلاحیت می‌اندازیم.