همسر این هنرمند انقلابی و خواننده سرود معروف « یار دبستانی من » درگذشت این هنرمند را تایید کرد.

تکتم نیوز/همسر جمشید جم درحالی که از شدت تاثر نمی‌توانست سخنی بگوید در کلماتی کوتاه بیان کرد که جمشید جم مدتی ناراحتی قلبی داشت و ساعتی پیش بر اثر ایست قلبی درگذشت.