۱۱ تکتم نیوز/منطقه خلیج فارس و دریای سرخ شاهد درگیری‌های نظامی میان یمن و آمریکاست. از تنگه باب‌المندب روزانه ۵ میلیون بشکه نفت به دنیا صادر می‌شود

تکتم نیوز/منطقه خلیج فارس و دریای سرخ شاهد درگیری‌های نظامی میان یمن و آمریکاست. از تنگه باب‌المندب روزانه ۵ میلیون بشکه نفت به دنیا صادر می‌شود