نسبت اسکناس به کل نقدینگی در کشور بسیار پایین است و تراکنش‌های آنلاین بانکی دارد جای این کاغذ جادویی را می‌گیرد.

تکتم نیوز/نسبت اسکناس به کل نقدینگی در کشور بسیار پایین است و تراکنش‌های آنلاین بانکی درحال پرکردن جای این کاغذ جادویی است.

مروری داریم بر نسبت نقدینگی و تراکنش‌های آنلاین در ایران؛ با یادآوری این نکته که مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرده است که طی ۵ سال گذشته ابزار جدیدی به صنعت پرداخت اضافه نشده است.

  • منبع خبر : خبرآنلاین