۵ تکتم نیوز/این روزها کمبود بارش برف و باران باعث شده شایعه ابردزدی کشورهای منطقه از ایران شنیده شود. اما واقعیت ساده است، کوه‌ها مانع عبور سیستم‌های آب و هوایی باران‌زا می‌شوند. رشته کوه البرز مانع نفوذ طوبت به جنوب آن می‌شود و به همین علت مرکز ایران بارش باران کمتری نسبت به شمال دارد.

تکتم نیوز/این روزها کمبود بارش برف و باران باعث شده شایعه ابردزدی کشورهای منطقه از ایران شنیده شود. اما واقعیت ساده است، کوه‌ها مانع عبور سیستم‌های آب و هوایی باران‌زا می‌شوند. رشته کوه البرز مانع نفوذ طوبت به جنوب آن می‌شود و به همین علت مرکز ایران بارش باران کمتری نسبت به شمال دارد.