۱۰ تکتم نیوز/پس از انفجار تروریستی در سالگرد مراسم حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گروه داعش شاخه خراسان که در افغانستان و تاجیکستان فعالیت دارد، این حمله را بر عهده گرفت. هسته اصلی داعش مدت‌هاست نابود شده اما شاخه‌ها و گروهک‌های نیابتی آن کماکان در کشورهای آسیایی و آفریقایی فعالیت دارند.

تکتم نیوز/پس از انفجار تروریستی در سالگرد مراسم حاج قاسم سلیمانی در کرمان، گروه داعش شاخه خراسان که در افغانستان و تاجیکستان فعالیت دارد، این حمله را بر عهده گرفت. هسته اصلی داعش مدت‌هاست نابود شده اما شاخه‌ها و گروهک‌های نیابتی آن کماکان در کشورهای آسیایی و آفریقایی فعالیت دارند.