نشست هم اندیشی اعضای شورای اسلامی و دهیاران منطقه آزاد انزلی با محمد سجاد سیاهکارزاده رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در زمینه توسعه همکاری های فی مابین برگزار شد.

به گزارش تکتم نیوز، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این جلسه با بیان اینکه شوراهای اسلامی روستاها یکی از مصادیق تحقق مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و اظهار داشت: شوراهای اسلامی نماد مردم کردن فرآیندهای تصمیم گیری امور جاری کشور می باشد و حضور در چنین جلساتی فرصت مغتنمی برای آشنایی با دغدغه‌ها و توانمندی های مختلف ساکنین معزز منطقه قلمداد می شود.

وی با تصریح بر اینکه مجموعه شوراها و دهیاران روستاهای محدوده جدا از منطقه نبوده و نیست، اضافه کرد: باور ما بر این است که ساکنین، جزیی از منطقه و یکی از ذی نفعان اصلی منطقه آزاد انزلی محسوب می شوند.

سیاهکارزاده به تبیین منافع ناشی از هم افزایی میان ساکنین و سازمان متبوع خود پرداخت و با استقبال از نقطه نظرات پیشنهادی مطرح شده، گفت: الگوی توسعه متوازن مبتنی بر نیازسنجی تعاملی در اجرای طرح های زیرساختی و توسعه ای با نمایندگان روستاها در دستورکار قرار خواهد داشت.

گفتنی است در این جلسه اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی به بیان نظرات، دغدغه ها و توانمندی های اهالی منطقه پرداخته و با دستور مدیر عامل سازمان تعدادی از مشکلات مطرح شده در این نشست، رفع، برای برخی دیگر جهت اجرا تصمیم گیری شد و مقرر گردید نشست های دوره ای در شوراهای روستایی منطقه برگزار شود.