عضو مرکز پژوهش های مجلس و یکی از طراحان لایحه حجاب تاکید کرد: گشت ارشاد بخاطر آسیب ها و ناکارآمدی‌اش توسط مجلس حذف شد.

تکتم نیوز/بر خلاف شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر هوشمندسازی گشت ارشاد؛ جلیل محبی عضو مرکز پژوهش های مجلس و یکی از طراحان لایحه حجاب صراحتا از حذف گشت ارشاد توسط مجلس خبر داد و در توئیتر خود نوشت: ‏گشت ارشاد با آن همه آسیب و ناکارآمدی حذف شد و این کار مهم همین مجلس است.