۱۴ تکتم نیوز/در سال ۲۰۲۳، هر دقیقه ۱۰ میلیون بازدید از پست‌های اینستاگرام شده بود. هر دقیقه، حدود ۶۹۵ هزار ساعت ویدئو در یوتیوب مشاهده شده و هر دقیقه ۳۴۷ هزار توییت در شبکه ایکس منتشر شده است. هر دقیقه، ۷ میلیون ایموجی میان کاربران اینترنت رد و بدل شد! در گوگل نیز ۲.۵ میلیون […]

تکتم نیوز/در سال ۲۰۲۳، هر دقیقه ۱۰ میلیون بازدید از پست‌های اینستاگرام شده بود. هر دقیقه، حدود ۶۹۵ هزار ساعت ویدئو در یوتیوب مشاهده شده و هر دقیقه ۳۴۷ هزار توییت در شبکه ایکس منتشر شده است. هر دقیقه، ۷ میلیون ایموجی میان کاربران اینترنت رد و بدل شد! در گوگل نیز ۲.۵ میلیون جست‌وجو انجام شده است.