۵۳ به گزارش تکتم نیوز، فرآیند عملیات اجرایی شمع کوبی فاز نخست تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر)با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار با شانزدهمین شمع کوبی این پروژه عمرانی به اتمام رسید. شهردار رشت در جریان بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه […]

به گزارش تکتم نیوز، فرآیند عملیات اجرایی شمع کوبی فاز نخست تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر)با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا، اعضای شورای اسلامی شهر و رحیم شوقی شهردار با شانزدهمین شمع کوبی این پروژه عمرانی به اتمام رسید.
شهردار رشت در جریان بازدید از روند عملیات اجرایی پروژه مذکور با اشاره به اینکه فرآیند احداث تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر) از چهارم آذرماه جاری آغاز شده است، اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه از ۱۴ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.
رحیم شوقی به شانزدهمین شمع کوبی احداث تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر) اشاره کرد و افزود: امروز شمع کوبی فاز نخست عملیات اجرایی پروژه عمرانی مذکور به اتمام رسیده و از فردا فرآیند فاز دوم پروژه آغاز می شود.
تقاطع غیر همسطح میدان نیروی دریایی (شهدای ۷ آذر) به صورت دو پل روگذر مجزا با بتن مسلح که هر کدام شامل دو باند عبور رفت و یازده دهانه است. به طول ۳۸۰ متر و عرض هر کدام از پل ها هشت متر شامل دو خط سواره به عرض هفت متر، یک پیاده رو به عرض ۵۰ سانتی متر، حاشیه ایمنی به عرض ۳۰ سانتی متر و قرنیز به عرض ۳۵ سانتی متر در طرفین است.
پیش بینی شده تقاطع غیر همسطح نیروی دریایی که ساخت آن ۴ آذر ماه آغاز شد در بازه زمانی ۲۴ ماه به اتمام می رسد.