رییسی با اشاره به «فسادنمایی» برخی در کشور، گفت: هدف این افراد که در برابر فسادزدایی دولت قرار گرفته‌اند ناامید کردن مردم از آینده روشن کشور و نظام اسلامی است.

تکتم نیوز/ابراهیم رئیسی، رئیس دولت با بیان اینکه رساندن پیام اسلام و زیست اسلامی پیامی است که مردم دنیا از شما مردم ایران دریافت کرده‌اند، گفت: نیرو‌های مقتدر ایران و مسلمانان که در مقابل ظلم می‌ایستند، صحنه قدرت جدید را در صحنه شکل داده‌اند.

رئیس جمهور اسلامی ایران، مردمی که می‌خواهند با استقلال زندگی کرده و در برابر زورگویان بایستند را قدرت نوظهور در منطقه دانست، افزود: مردم فلسطین بیش از ۷۰ روز است که در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی کرده و دنیا را به شگفتی آورده است.

رئیسی ایستادگی مردم فلسطین را ناشی از ایمان به خدا دانست و اضافه کرد: مردم فلسطین با الهام از انقلاب ایران اسلامی و سیره امام خمینی (ره) در سرزمینی که با جنایات اسرائیل بزرگترین زندانی روباز بدل شده توانستند این چنین ایستادگی کنند.

وی با اشاره به فسادنمایی برخی در کشور، گفت: هدف این افراد که در برابر فسادزدایی دولت قرار گرفته‌اند ناامید کردن مردم از آینده روشن کشور و نظام اسلامی است.