ایرانی‌ها به نسخه نصبی اپلیکیشن‌های پیامرسان داخلی اعتمادی ندارند. یعنی ترجیح می‌دهند اگر ناچار شدند، نسخه وب که غیرنصبی است را استفاده کنند تا کمتر مورد رصد و پایش احتمالی قرار بگیرند.

تکتم نیوز/سال ۲۰۲۳ درحال تمام شدن است و طبق رسم سالانه، گوگل آمار جست‌وجوی جهانی و به تفکیک هر کشور را منتشر کرد.

پس از لو رفتن نسخه قاچاق فیلم «برادران لیلا» این فیلم جست‌وجوی زیادی داشت. ثبت‌نام لاستیک دولتی و سامانه آموزش پرورش از دیگر موارد بود.

اما سه جست‌وجو قابل توجه است. اینکه نسخه‌های وب پیام‌رسان بومی ایتا و بله جست‌وجو شده‌اند نشان می‌دهد که اولا بیشتر مردم از روی اجبار درحال استفاده از این پیام‌رسان‌ها هستند، و دوم اینکه به نسخه نصبی اپلیکیشن اعتمادی ندارند. یعنی ترجیح می‌دهند اگر ناچار شدند، نسخه وب که غیرنصبی است را استفاده کنند تا کمتر مورد رصد و پایش احتمالی قرار بگیرند.