سیدجواد ساداتی‌نژاد گفته بود: ما از انحصار جلوگیری می‌کنیم و شرکت‌های تعاونی و تشکل‌های صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوت‌زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راه‌اندازی خواهیم کرد.

تکتم نیوز/با افشا شدن پرونده فساد چای دبش، سیدجواد ساداتی‌نژاد اولین وزیر کشاورزی رئیسی به عنوان یکی از افراد دخیل در این فساد نام برده می‌شود.

بر اساس آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۰ منتشر کرده او در جلسه رای اعتماد مجلس در بخشی از نطقش گفته بود: « یکی دیگر از مباحث، فسادستیزی است. ما از انحصار جلوگیری می‌کنیم و شرکت های تعاونی و تشکل های صنفی را به میدان خواهیم آورد. وزارت جهاد کشاورزی را مردمی خواهیم کرد و سامانه سوت زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد راه اندازی خواهیم کرد و تلاش می کنیم با رفع نواقص احتمالی قانون از زمین خواری جلوگیری کنیم.»

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین