۵۴ تکتم نیوز/ترکیه مشغول ساخت سریالی با عنوان «ابن‌سینا»ست که اسمی از ایرانی بودن این دانشمند نیاورده و قرار است در تاجیکستان شاهنامه با خط سیریلیک روسی منتشر شود. در گذشته نیز برخی مشاهیر و آثار فرهنگی ایران زمین توسط برخی کشورها مورد سواستفاده قرار گرفته است.

تکتم نیوز/ترکیه مشغول ساخت سریالی با عنوان «ابن‌سینا»ست که اسمی از ایرانی بودن این دانشمند نیاورده و قرار است در تاجیکستان شاهنامه با خط سیریلیک روسی منتشر شود. در گذشته نیز برخی مشاهیر و آثار فرهنگی ایران زمین توسط برخی کشورها مورد سواستفاده قرار گرفته است.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین