۴۸ تکتم نیوز/تهران رکوردار آلودگی هوا نه تنها در کشور، که بین پایتخت کشورهای منطقه نیز هست. نقشه آلودگی هوای مایکروسافت می‌گوید آلودگی پایتخت ایران حدود ۵۰۰ است. هواشناسی هم اعلام کرده از سه‌شنبه تا پنجشنبه اوضاع جوی آرام است و همین باعث آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ خواهد شد.

تکتم نیوز/تهران رکوردار آلودگی هوا نه تنها در کشور، که بین پایتخت کشورهای منطقه نیز هست. نقشه آلودگی هوای مایکروسافت می‌گوید آلودگی پایتخت ایران حدود ۵۰۰ است. هواشناسی هم اعلام کرده از سه‌شنبه تا پنجشنبه اوضاع جوی آرام است و همین باعث آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ خواهد شد.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین