یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: طبیعی بود که آقای رئیسی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، کما اینکه آقای روحانی هم نتوانست این کار را انجام دهد چون آنها وعده های انتخاباتی دادند و هنگام طرح این وعده ها، آقایان حساب و کتاب از دست شان در می رود.

تکتم نیوز/ انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ در شرایطی برگزار شد که سیدابراهیم رئیسی با وجود نداشتن رقیبی جدی، ضمن طرح انتقادهای صریح به دولت حسن روحانی، وعده های زیادی برای ساماندهی اقتصاد کشور داد اما در ۱۱ ماه گذشته نه تنها به هیچ کدام آنها جامه عمل پوشانده نشد بلکه وضعیت هر روز بدتر می شود.

مصطفی هاشمی‌طبا درباره میزان تحقق وعده های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی گفت: طبیعی بود که آقای رئیسی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، کما اینکه آقای روحانی هم نتوانست این کار را انجام دهد چون آنها وعده های انتخاباتی دادند و هنگام طرح این وعده ها، آقایان حساب و کتاب از دست شان در می رود.

وی افزود: نامزدها زمان انتخابات حرف هایی می زنند تا بتوانند رأی از مردم بگیرند اما در واقعیت معلوم است که نمی توانند به آن حرف ها جامه عمل بپوشانند. آقای روحانی گفت «من همه تحریم ها را برطرف می کنم» اما نتوانست. البته زمان انتخابات مردم هم باید بتوانند حرف راست را از دروغ تشخیص بدهند.

طبیعی بود که آقای رئیسی نمی تواند به وعده هایش عمل کند، کما اینکه آقای روحانی هم نتوانست این کار را انجام دهد چون آنها وعده های انتخاباتی دادند و هنگام طرح این وعده ها، آقایان حساب و کتاب از دست شان در می رود.
این فعال سیاسی با بیان اینکه نه آقای رئیسی بلکه هیچ کس دیگری هم نمی تواند آن وعده ها را محقق کند، اظهار کرد: در مجموع تمام نامزدهایی که در انتخابات حضور پیدا کردند، صرفا به مردم وعده بهبود معیشت دادند، حال آنکه ایران در سراشیبی افتاده است و باید آباد شود تا بعد معیشت مردم بهبود پیدا کند.

هاشمی طبا با بیان اینکه ایران روز به روز دارد خراب‌ می‌شود، ادامه داد: حتی اگر آقای رئیسی بتواند آن وعده ها را عملی کند، مسئله تخریب ایران سرجایش باقی است. در حقیقت باید دیدگاه ها نسبت به آینده ایران عوض شود.