۴۳ به گزارش تکتم نیوز، دیدار با سفیر ایران در روسیه، دیدار با سرمایه گذاران روسی و مقام های شهرهای آستراخان و داغستان، شرکت در همایش تجاری مشترک ایران و روسیه و همچنین بازدید از مراکز مدیریت عملیات و کسب و کار از جمله برنامه های تدارک دیده شده در سفر هیئت اقتصادی گیلان با […]

به گزارش تکتم نیوز،
دیدار با سفیر ایران در روسیه، دیدار با سرمایه گذاران روسی و مقام های شهرهای آستراخان و داغستان، شرکت در همایش تجاری مشترک ایران و روسیه و همچنین بازدید از مراکز مدیریت عملیات و کسب و کار از جمله برنامه های تدارک دیده شده در سفر هیئت اقتصادی گیلان با همراهی استاندار، رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت به روسیه است.
ارائه بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری در رشت از دیگر برنامه های رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار رشت در سفر هیئت اقتصادی گیلان به روسیه است.