۶ تکتم نیوز/محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد مدعی شد ما فیلترینگی در شبکه‌های اجتماعی نداریم.در ادامه نگاهی به محبوب‌ترین برنامه‌های اجتماعی جهان بر اساس دانلود می‌اندازیم و وضعیت آنها را در ایران بررسی می‌کنیم.

تکتم نیوز/محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد مدعی شد ما فیلترینگی در شبکه‌های اجتماعی نداریم.در ادامه نگاهی به محبوب‌ترین برنامه‌های اجتماعی جهان بر اساس دانلود می‌اندازیم و وضعیت آنها را در ایران بررسی می‌کنیم.