«فتاح 2» نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک ایرانی است که مجهز به سر جنگی با قابلیت گلاید کنندگی بوده و در اصطلاح HGV نامیده می‌شود.

تکتم نیوز/
موشک‌های بالستیک، مسیرهایی قابل پیش‌بینی دارند و احتمال ردیابی آنها زیاد است اما موشک هایپرسونیک قابلیت سرجنگی(کلاهک) گلایدری داشته و مسیر مشخصی ندارد.