۷ تکتم نیوز/شرکت یکتانت گزارش داده بود در سال ۱۴۰۱ بازار فیلترشکن، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.یکی از نمایندگان مجلس گفته، گردش مالی وی‌پی‌ان و فیلترشکن دست کسانی است که فیلتر می‌کنند. VPN فروش‌ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.

تکتم نیوز/شرکت یکتانت گزارش داده بود در سال ۱۴۰۱ بازار فیلترشکن، چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.یکی از نمایندگان مجلس گفته، گردش مالی وی‌پی‌ان و فیلترشکن دست کسانی است که فیلتر می‌کنند. VPN فروش‌ها در داخل کشور هستند نه خارج کشور.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین