۱۹ تکتم نیوز/مهدی چمران گفت: انتظار نداشتم نمایشگاه چوب شهرآفتاب تا این حد جذاب، موثر و متکی بر تولید داخلی باشد.وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۲ به دنبال ایجاد یک مرکز نمایشگاهی در سطح جهانی بودیم که حاصل این تلاش ایجاد مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب بود. ما مخالفتی با برگزاری نمایشگاه های تخصصی یا فوق تخصصی […]

تکتم نیوز/مهدی چمران گفت: انتظار نداشتم نمایشگاه چوب شهرآفتاب تا این حد جذاب، موثر و متکی بر تولید داخلی باشد.وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۲ به دنبال ایجاد یک مرکز نمایشگاهی در سطح جهانی بودیم که حاصل این تلاش ایجاد مرکز نمایشگاهی شهرآفتاب بود. ما مخالفتی با برگزاری نمایشگاه های تخصصی یا فوق تخصصی در نمایشگاه جمهوری اسلامی نداریم که مراجعین کمی هم داشته باشند.