شهردار رشت در صحن علنی یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت که با حضور اعضای شورا تشکیل شد، حضور پیدا کرد.

به گزارش تکتم نیوز، یکصد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا و دیگر اعضای شورا تشکیل شد.
رحیم شوقی شهردار با حضور در صحن علنی شورای اسلامی شهر با استماع سخنان اعضای شورا از همراهی اعضای شورای اسلامی در اجرای برنامه های شهرداری رشت قدردانی کرد.