۲۰ به گزارش تکتم نیوز، نشست مدیران سازمان های تابعه شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهردار امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در سازمان آرامستان برگزار شد. تهیه و ارائه گزارشی مبنی بر هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل همگانی با مشخص کردن هزینه و زمان این طرح توسط ارائه گزارش گذر خوراک سبزه میدان، آماده سازی […]

به گزارش تکتم نیوز، نشست مدیران سازمان های تابعه شهرداری به ریاست رحیم شوقی شهردار امروز چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ در سازمان آرامستان برگزار شد.
تهیه و ارائه گزارشی مبنی بر هوشمندسازی ناوگان حمل و نقل همگانی با مشخص کردن هزینه و زمان این طرح توسط
ارائه گزارش گذر خوراک سبزه میدان، آماده سازی مسیر لب آب برای آسفالت، تعیین تکلیف قرارداد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان حمل و نقل شهرداری از موضوع های مطرح در نشست مذکور بود.روشگاه زنجیره ای رفاه، انتخاب دو سازمان براساس هزینه کرد پایین و کسب درآمد بالا و همچنین پرداخت هزینه های ماده ۱۶، گرمخانه و سامانکده خارج از تخصیص سازمان فرهنگی به صورت منظم و ماهانه از جمله موضوع هایی بود که در نشست مدیران سازمان های تابعه شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت.