مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان از انجام سالیانه ۵۰ پیوند کلیه در رشت خبر داد و گفت: ۳۲ سال است که در گیلان پیوند کلیه انجام می‌شود و از ابتدای امسال تا کنون با اهدای عضو ۲۰ بیمار مرگ مغزی ۲۴ پیوند کلیه در بیمارستان رازی رشت انجام شد.

به گزارش تکتم نیوز،هوشنگ رضوان پناه مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان با بیان اینکه بیماری کلیوی یکی از بیماری‌های شایع در کشور است، اظهار کرد: کلیه یکی از مهن‌ترین اعضای بدن است که مختلف شدن کارکردش می‌تواند سلامتی انسان را با خطر مواجه کند.

وی با اشاره به وجود بیش از یک‌هزار بیمار کلیوی در گیلان افزود: گیلان یک‌هزار و ۴۰۰ بیمار کلیوی دارد که از این تعداد ۵۰۰ بیمار در نوبت دریافت کلیه هستند.

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان با تاکید بر لزوم توجه به بروزرسانی تجهیزات دیالیز در بیمارستان‌های گیلان، گفت: بیماران کلیوی در هفته سه بار دیالیز می‌شوند و ۲۷۰ دستگاه دیالیز در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی گیلان قرار دارد.

رضوان‌پناه از انجام سالیانه ۵۰ پیوند کلیه در رشت خبر داد و بیان کرد: ۳۲ سال است که در گیلان پیوند کلیه انجام می‌شود و از ابتدای امسال تا کنون با اهدای عضو ۲۰ بیمار مرگ مغزی ۲۴ پیوند کلیه در بیمارستان رازی رشت انجام شد.