۵۹ تکتم نیوز/داریوش مهرجویی بیش از ۲۵ فیلم ساخت که ۷ فیلم او دچار توقیف شدند. در مجموع نزدیک به ۲۸ سال، فیلم‌های او توقیف بوده و اجازه اکران نداشتند.

تکتم نیوز/داریوش مهرجویی بیش از ۲۵ فیلم ساخت که ۷ فیلم او دچار توقیف شدند. در مجموع نزدیک به ۲۸ سال، فیلم‌های او توقیف بوده و اجازه اکران نداشتند.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین