کارمندان در ایران در اغلب این سالها، معادل کمتر از ۲۰۰ دلار حقوق گرفته‌اند.

تکتم نیوز/در این اینفو به بررسی وضعیت حقوق متوسط کارمندان ایرانی در یک دهه اخیر پرداخته‌ایم. کارمندان در ایران در اغلب این سوال‌ها، معادل کمتر از ۲۰۰ دلار حقوق گرفته‌اند.