۴۷ تکتم نیوز/ مهر امسال، عجیب بود. مرگ سه هنرمند باعث شد که بیشترین جست‌وجوها درباره آنها باشد. قتل داریوش مهرجویی و همسرش بیشترین توجه را به دنبال داشت. جنگ فلسطین و اسرائیل بیشترین جست‌وجوی خبری دو هفته اخیر بود. پس از درگیری‌های خاورمیانه، این قیمت دلار بود که برای چند روز صعودی شد و […]

تکتم نیوز/
مهر امسال، عجیب بود. مرگ سه هنرمند باعث شد که بیشترین جست‌وجوها درباره آنها باشد. قتل داریوش مهرجویی و همسرش بیشترین توجه را به دنبال داشت. جنگ فلسطین و اسرائیل بیشترین جست‌وجوی خبری دو هفته اخیر بود. پس از درگیری‌های خاورمیانه، این قیمت دلار بود که برای چند روز صعودی شد و در صدر جست‌وجو قرار گرفت. پخش مجدد سریال جومونگ هم هنوز طرفدار دارد.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین