۵۱ تکتم نیوز/محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در پایان روز ششم ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، اعلام کرد: تعداد افرادی که ثبت‌نام خود برای انتخابات مجلس دوازدهم را تا پایان روز ششم(۲ آبان) قطعی کردند، ۱۶۹۷۳ نفر است.

تکتم نیوز/محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور در پایان روز ششم ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم، اعلام کرد: تعداد افرادی که ثبت‌نام خود برای انتخابات مجلس دوازدهم را تا پایان روز ششم(۲ آبان) قطعی کردند، ۱۶۹۷۳ نفر است.

  • منبع خبر : خبرآنلاین