ماه اکتبر در بیشتر کشورها ماهی برای آگاهی‌رسانی نسبت به سرطان سینه و غریادآوری برای بالگری است.

تکتم نیوز/آمارها نشان می‌دهد «سرطان سینه» بین زنان ایرانی شیوع چشمگیری داشته و در ایران دومین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است.

  • منبع خبر : اعتماد آنلاین