۶۳ تکتم نیوز/ داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر شنبه‌شب در ویلای‌شان به شکل دلخراشی قتل رسیدند، اتفاقی دردناک که باعث شوک و بهت جامعه ایران شد.

تکتم نیوز/
داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر شنبه‌شب در ویلای‌شان به شکل دلخراشی قتل رسیدند، اتفاقی دردناک که باعث شوک و بهت جامعه ایران شد.