۲۰ به گزارش تکتم نیوز، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان ، اظهار داشت: در ۶ ماهه اول امسال مشترکین گاز طبیعی ۳ میلیارد و ۲۴۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد رشد یافته است.

به گزارش تکتم نیوز، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان ، اظهار داشت: در ۶ ماهه اول امسال مشترکین گاز طبیعی ۳ میلیارد و ۲۴۳ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد رشد یافته است.