شهردار رشت به منظور بررسی لوایح مطروحه پیرامون طرح های عمرانی و دیگر موضوع ها در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر حضور پیدا کرد.

به گزارش تکتم نیوز، رحیم شوقی شهردار امروز یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ پیرامون بررسی لوایح مطروحه در جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت حضور پیدا کرد.

در جلسه مذکور موضوع های ناوگان حمل و نقل عمومی، آسفالت معابر شهری، طرح های عمرانی سطح شهر و دیگر موارد با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر رشت مورد بررسی قرار گرفت.