افغانستانی‌ها­ بزرگترین مهاجران ساکن ایران هستند.

تکتم نیوز/تخمین زده می شود که تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۳.۵ میلیون افغان در داخل خود این کشور آواره شده­‌اند. در حالی که حداقل ۱۰ میلیون افغان هم در کشورهای اطراف زندگی می‌کنند.

آخرین برآورد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعداد کل این مهاجران را حدود ۴.۵ میلیون برآورد کرد. در میان مقامات دولتی ایران نیز وزیر کشور از ۵ میلیون سخن گفت و برخی نمایندگان مجلس از ۶ میلیون./اعتمادآنلاین/