۱۸ تکتم نیوز/افزایش نرخ ارز پس از انتشار اخبار مربوط به جنگ حماس و اسراییل بخشی از جامعه را نگران کرده است. با تداوم این جنگ فنر ارز دیگر قابل نگه داشتن نیست و افزایش قیمت قابل توجهی در انتظار بازر ارز است. از سوی دیگر تداوم تورم ۵۰ درصدی نیز قیمت ارز را از […]

تکتم نیوز/افزایش نرخ ارز پس از انتشار اخبار مربوط به جنگ حماس و اسراییل بخشی از جامعه را نگران کرده است. با تداوم این جنگ فنر ارز دیگر قابل نگه داشتن نیست و افزایش قیمت قابل توجهی در انتظار بازر ارز است. از سوی دیگر تداوم تورم ۵۰ درصدی نیز قیمت ارز را از جهت دیگری تهدید می‌کند و به نظر نمی‌رسد ثبات نسبی چند ماه اخیر ادامه‌دار باشد./بهار نیوز/