۳۰ به گزارش تکتم نیوز، آسفالت خیابان جمعیت هلال احمر انتهای محله کیژده به طرف جاده انزلی توسط سازمان عمرانی و بازآفرینی و مدیریت منطقه سه شهرداری رشت در حال انجام است. روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در راستای روکش آسفالت معابر و خیابان های شهر در قالب طرح میثاق شهرداری رشت تولید و اجرا می […]

به گزارش تکتم نیوز، آسفالت خیابان جمعیت هلال احمر انتهای محله کیژده به طرف جاده انزلی توسط سازمان عمرانی و بازآفرینی و مدیریت منطقه سه شهرداری رشت در حال انجام است.
روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در راستای روکش آسفالت معابر و خیابان های شهر در قالب طرح میثاق شهرداری رشت تولید و اجرا می شود.
شهروندان از طریق سامانه ۱۳۷ می توانند معابر و خیابان محله های شهر که نیاز به ترمیم و روکش آسفالت دارند به شهرداری رشت اطلاع دهند.