۲۴ تکتم نیوز/نمایندگان استان‌های شمالی مجلس به افزایش عوارض صادرات محصولات آب بر مثل برنج اعتراض کردند.در روند بررسی این بند نمایندگان استان های شمالی نسبت به عنوان صادرات محصولات پر آب بر یعنی برنج اعتراض کرده و در سخنگاه تحصن کردند .در نهایت به دستور مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس که ریاست این جلسه […]

تکتم نیوز/نمایندگان استان‌های شمالی مجلس به افزایش عوارض صادرات محصولات آب بر مثل برنج اعتراض کردند.در روند بررسی این بند نمایندگان استان های شمالی نسبت به عنوان صادرات محصولات پر آب بر یعنی برنج اعتراض کرده و در سخنگاه تحصن کردند .در نهایت به دستور مجتبی ذوالنوری نائب رئیس مجلس که ریاست این جلسه را بر عهده داشت این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد./ایرنا/