۵۶ تکتم نیوز/حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات معتقد است حتی اگر شورای نگهبان و نهاد‌های تصمیم‌گیر انتخاباتی در روز‌های منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم انعطاف به خرج دهند، چهره‌های اصلاح‌طلب وارد میدان می‌شوند./بهار نیوز/

تکتم نیوز/حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات معتقد است حتی اگر شورای نگهبان و نهاد‌های تصمیم‌گیر انتخاباتی در روز‌های منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم انعطاف به خرج دهند، چهره‌های اصلاح‌طلب وارد میدان می‌شوند./بهار نیوز/