در کشور ۹۵ حزب ملی و ۴۲ حزب استانی پروانه فعالیت دارند. ۱۳ جبهه سیاسی هم فعالیت قانونی دارند. دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

تکتم نیوز/در اطلاعیه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، آمده است که «به اطلاع احزاب و گروه‌های سیاسی که در موعد قانونی طبق اساسنامه مصوب خود، مجامع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین و دبیرکل را برگزار نکرده‌اند در مهلت تعیین شده در جلسه شورای مرکزی احزاب با معاون محترم سیاسی منتهی به خرداد ماه سال‌جاری هم اقدامی انجام نداده‌اند، می‌رساند که… حداکثر تا پایان شهریور ماه سال‌جاری فرصت دارند نسبت به برگزاری مجمع عمومی با هماهنگی دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند.»/جمهوریت/