از زمان اجرای طرح رایگان دوگانه‌سوز کردن خودروها که با شروع تبدیل خودروهای عمومی ( تاکسی و و انت بارها) در استان آغاز گردید تاکنون ، 10 هزار و 561 دستگاه خودرو در گیلان به صورت رایگان و یارانه ای دوگانه سوز شدند

به گزارش تکتم نیوز:مجتبی شکوری مدیر منطقه ضمن اشاره به رشد دوگانه سوز شدن خودروها در ماه جاری نسبت به ماه گذشته گفت :
« درماه جاری نسبت به ماه گذشته دو درصد رشددردوگانه سوز شدن خودروها ثبت شده است» .
وی با اشاره به زمان آغاز اجرای این طرح از ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون افزود : « طی این مدت و به طور متوسط در هر ماه ۲۷۰ دستگاه خودرو در گیلان در قالب این طرح به طور رایگان برای خودروهای عمومی ( تاکسی و وانت بارها ) و یارانه ای برای خودروهای مسافربر شخصی در استان دوگانه سوز شده است .»
مدیر منطقه با اشاره به فعالیت ۱۰ کارگاه مجاز برای دوگانه‌سوز کردن خودروها در گیلان بیان کرد : « مالکین خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی با مراجعه به این کارگاهها می توانند کلیه مراحل انجام طرح شامل : ثبت نام ، دریافت نوبت ، واریز وجه برای خودروهای مسافربر شخصی و در نهایت انجام فرآیند تبدیل را در کمترین زمان ممکن انجام دهند . »
وی اظهار کرد : « اجرای طرح دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی که اطلاعات آنها از طریق وزارت کشور ارسال شده باشد با ثبت نام در سامانه اطلاعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور به نشانی GCR.NIOPDC.IR و دریافت نوبت انجام می شود .»