امروز به مناسبت هفته دولت و با حضور فرماندار و تنی چند از مقامات شهرستانی پروژه تکمیل دیواره سازی و ساماندهی رودخانه سفیدرود در منطقه محسن آباد شهرستان آستانه اشرفیه به بهره برداری رسید.

به گزارش تکتم نیوز،محمد حسین کریمی مدیر منابع آب شهرستان آستانه اشرفیه با اعلام این خبر گفت : هدف از اجرای این پروژه حفاظت ساحل راست رودخانه سفیدرود در محدوده روستای محسن آباد پایین در مجاورت ایستگاه پمپاژ واقع در آن بوده است.

وی افزود : احداث بستر مناسب از لاشه ریزی به طول تقریبی ۱۱۵ متر شامل ۹۰ متر در پایین دست ایستگاه پمپاژ و ۲۰ متر در بالادست ایستگاه پمپاژ جهت تثبیت بستر دیوار شیب دار سنگی، احداث دیوار شیب دار از نوع خشکه چینی با سنگ لاشه به طول تقریبی ۱۱۵ متر شامل ۹۰ متر در پایین دست ایستگاه پمپاژ و ۲۰ متر در بالادست ایستگاه پمپاژ در ساحل راست رودخانه و تکمیل دیواره شیب دار از نوع خشکه چینی با سنگ لاشه به طول تقریبی ۱۳۰ متر بر روی بستر اجرا شده از لاشه ریزی در گذشته از جمله عملیات انجام شده در این پروژه است.