سرپرست راه وشهرسازی گیلان گفت: در هفته دولت بالغ بر۱۹۳۱ واحد مسکن ملی درحوزه شهری وروستایی به متقاضیان واگذار می گردد.

به گزارش تکتم نیوز، محمدرضا فلاحتگر سرپرست راه وشهرسازی گیلان گفت: در هفته دولت سال جاری بالغ بر ۱۹۳۱ واحد مسکن ملی در حوزه های شهری و روستایی با صرف اعتباری بالغ بر ۸۸۴۰ میلیارد ریال افتتاح وبه متقاضیان واگذار می شود.

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان گیلان تصریح کرد: از این میزان،۶۱۰ واحد در حوزه جهش تولید مسکن شهری وبالغ بر ۱۳۲۱ واحد در حوزه جهش تولید مسکن روستایی به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان گفت: هم چنین ۱۲ باب تجاری در قالب خدمات روبنایی نهضت ملی مسکن با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال آماده بهره بر داری است.