هاشمی‌طبا به سفرهای استانی ابراهیم رییسی واکنش نشان داد.

تکتم نیوز/مصطفی هاشمی‌طبا فعال سیاسی درتوصیه‌ای به ابراهیم رییسی گفت: کار شما مسافرت کردن نیست! یک امضای خوب رئیس جمهور در سراسر کشور اثر می‌گذارد.

، هاشمی‌طبا گفت: دولت خط مشخصی برای آینده کشور ندارد / شما وقتی یک گونی درخواست از مردم بگیرید و به آن حق‌شان نرسند، بدتر است!

وزیر صنایع دولت شهید باهنر در برنامه حضور گفت: دولت آقای رئیسی باید به اهم موضوعات بپردازد ولی ایشان به جزئیات می‌پردازد و خط مشخصی برای آینده کشور متأسفانه نداریم.