روزنامه هم‌میهن با انتقاد از مواضع و اظهارات متناقض اصولگرایان نوشت: همین آقایان بودند که در سال 84 برنامه چهارم را تغییر دادند و مانع از افزایش پلکانی قیمت سوخت شدند و برای 5 سال آن را لیتری صد تومان ثابت کردند و گفتند که این عیدی مجلس اصولگرا به مردم است! درحالی‌که این زهر هلاهل بود که به کام اقتصاد ایران چکانده شد.

تکتم نیوز/به گزارش هم‌میهن، اگر بخواهیم یکی از مهمترین ویژگی‌های ادبیات سیاسی جناح غالب را توضیح دهیم، بی‌تردید، موضع‌گیری‌های اقتضایی آنان است. فراوان است سخنانی که گفته‌اند و مواضعی که گرفته‌اند، و فقط به اثرات لحظه‌ای آن فکر کرده‌اند و هیچ تصوری از تبعات سخنان خود برای رویدادهای گذشته و آینده ندارند. همین آقایان بودند که در سال ۸۴ برنامه چهارم را تغییر دادند و بزرگترین ضربه را به این برنامه زدند و مانع از افزایش پلکانی قیمت سوخت و بنزین شدند و برای ۵ سال آن را لیتری صد تومان ثابت کردند و گفتند که این عیدی مجلس اصولگرا به مردم است! درحالی‌که این زهر هلاهل بود که به کام اقتصاد ایران چکانده شد. بعداً ساز دیگری زدند و حالا مخالف قیمت پایین انرژی هستند.

این روزنامه در ادامه نوشته است: همین‌ها بودند که تحریم را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌دانستند، حالا دنبال برجسته کردن اثرات آن هستند. همین‌ها برجام را مسخره می‌کردند و آتش می‌زدند، حالا برای بازگرداندن ۷ میلیارد دلار پول خودمان (که یک میلیاردش هم کم شده) جشن می‌گیرند! اکنون نیز برای توجیه علت مشارکت پایین انتخاباتی به هر رطب و یابسی متوسل می‌شوند و هیچ احترامی هم برای فهم مردم مخاطب خود قائل نیستند. گویی آنان را افراد ساده‌لوحی می‌دانند که هر چه اینها گفتند آنها می‌پذیرند.