محمد مهاجری بار دیگر به دخالت همسر ابراهیم رییسی در تصمیم‌های دولت واکنش نشان داد.

تکتم نیوز/محمد مهاجری در اعتراض به دخالت همسر ابراهیم رییسی در امور مملکت‌داری در توییتی نوشت:

با اطلاع می‌گویم: اعضای دولت تان از اینکه برای گزارش کار خدمت خانم علم الهدی برسند یا از اعضای خانواده تان امر و نهی بشنوند احساس حقارت می‌کنند. بزرگان ۲ سال پیش شما را ازاین کار برحذر داشتند، اما … هزینه این رفتار غیر حرفه‌ای را هیچ کس جز شما نخواهد پرداخت.