۱۰ به گزارش تکتم نیوز،دکتر سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت در جلسه هم اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد که به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی برگزار شد گفت: خانه تشکل‌های مردم نهاد در رشت راه اندازی خواهد شد. دکتر سیدحسین رضویان عضو شورای شهر در جمع نمایندگان سازمان‌های مردم […]

به گزارش تکتم نیوز،دکتر سید حسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای شهر رشت در جلسه هم اندیشی با سازمان‌های مردم نهاد که به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی برگزار شد گفت: خانه تشکل‌های مردم نهاد در رشت راه اندازی خواهد شد.
دکتر سیدحسین رضویان عضو شورای شهر در جمع نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد گفت: چیزی که واقعی است و نمی توان آنرا کتمان کرد این مسئله است که عمدتا اندیشه نخبگان اجتماعی در فضای دیوان سالاری به نتیجه نمی‌رسد که در چرایی آن می بایست اندیشید.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار افزود: سیاست گذاری امری مبتنی بر تخیل نبوده و انتزاعی نیست و دو ویژگی بر مبنای واقعیت و اجرا پذیر بودن از شاخصه های آن است و متاسفانه در بیشتر مواقع ما غرق در داکیومنت ها هستیم و این داکیومنت ها به تنهایی ما را به نتیجه نمی‌رساند.

عضو شورای شهر در ادامه گفت :یک رویه نظام دیوان سالاری داریم و یک نظام اداره ان جی او که در بطن جامعه و مردم سالاری است ، متاسفانه اکنون ‌اینها چرخ دنده هایی جدا از یکدیگرند و هنر دیوان سالار این باید باشد که این چرخ دنده‌ها را در هم ادغام تا نیروی اجتماعی موثر دولت ساز را به وجود بیاورد.

دکتر رضویان در انتها گفت: در کنار نظرات ارزشمند دیگر حاضرین در این جلسه، جناب بازدیدی طرحی را پیشنهاد دادند تا خانه تشکل‌های مردم نهاد در رشت شکل گیرد، بررسی و اقدام پیرامون این طرح از موضوعات کمیسیون توسعه پایدار خواهد بود تا خانه تشکل های مردم نهاد شهر رشت راه اندازی شود.