آیا تعداد روزهای تعطیل در ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است؟

تکتم نیوز/تعداد روزهای تعطیل در ایران، نه‌تنها زیاد نیست، بلکه ایران جزو ۱۰ کشور جهان با کمترین تعطیلات است.

ایران بیشترین تعطیلی مناسبتی را دارد، اما به‌دلیل یک روزه بودن تعطیلات هفتگی‌اش همچنان حدود ۴۰ روز کمتر نسبت به بسیاری از کشورها تعطیلی دارد./چندثانیه/